Wat is een Wijkraad?

De wijkraad is de plek waar inwoners kunnen meedenken, mee praten en meedoen in beleids- en planontwikkelingen voor het Centrumgebied.

Onze eigen prioriteiten benoemen in het verbeteren van de leefbaarheid.

De wijkraad geeft dus gevraagd en ongevraagde adviezen aan de gemeente en schrijft zienswijzen op voorgenomen plannen en besluiten van de gemeente.

De wijkraad overlegt regelmatig met Gemeentelijk gebiedsmanagement en beheer, Handhaving en de ondernemers over de dagelijkse zaken.

De wijkraad neemt deel aan de Maatschappelijke Raad Schiphol.

De wijkraad probeert er voor te zorgen dat iedereen in de wijk mee kan doen.

De wijkraad bestaat geheel uit onbetaalde vrijwilligers met hart en betrokkenheid voor Hoofddorp Centrum.
 

Wat is de Omgevingswet?

De Omgevingswet gaat over de ruimte waarin we wonen, werken en ontspannen: de fysieke leefomgeving. 

 

 

Deze nieuwe wet voegt wetten samen en vereenvoudigt de regels voor veel van wat u buiten ziet, ruikt en hoort. 

 

U kunt hierdoor in één keer kennisnemen van de regels en voorschriften van de verschillende bestuurslagen (gemeenten, waterschappen, provincies en Rijk). 

De wet geldt voor alle inwoners, organisaties en bedrijven.

De Omgevingswet treedt op 1 januari 2024 in werking.

 


Participatie: meepraten en meedenken

De Omgevingswet stimuleert dat u actiever en eerder wordt benaderd om mee te denken over nieuwe plannen in uw buurt. Op welke manier dat gebeurt, kan verschillen.


Wanneer en voor wie is participatie verplicht?

Overheden zijn verplicht aan participatie te doen bij de voorbereidingen van een omgevingsvisie, omgevingsplan, omgevingsprogramma, projectbesluit, omgevingsverordening en waterschapsverordening.